Huisregels

•⁠  ⁠Het betreden van het Starteiland is op eigen risico

•⁠  ⁠Bezoekers dienen zich op verzoek van de beveiliging, barpersoneel & organisatie te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Tevens dienen aanwijzingen van de organisatie altijd opgevolgd te worden.

•⁠  ⁠Glaswerk is verboden op het Starteiland.

•⁠  ⁠Op het Starteiland kunnen foto’s en/of video’s gemaakt worden ten behoeve van reportages, websites e.d.

•⁠  ⁠Het is verboden om gevaarlijke voorwerpen als wapens, messen, tasers, stokken en andere zaken waarmee letsel kan worden toegebracht bij je te hebben.

•⁠  ⁠Op het Starteiland is het verboden drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen. Bij constatering van openlijk gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie. Lachgas is ook niet toegestaan op het Starteiland.

•⁠  ⁠Het is verboden om onder de 18 jaar alcoholische dranken te nuttigen. Je moet volgens de wet 18 jaar of ouder zijn om alcohol te mogen drinken. Dat betekent: iedereen tot 25 jaar moet bewijzen dat hij of zij alcohol mag halen. Dat hoeft niet iedere keer, maar slechts één keer bij het servicepunt van It Foarûnder. Daar laat je je ID zien en dan krijg je een bandje. Twijfel = geen alcohol.

•⁠  ⁠De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

•⁠  ⁠Roken is enkel toegestaan in de open lucht, in de feesttent is het dan ook niet toegestaan om te roken.

•⁠  ⁠Op het Starteiland wordt gewerkt met munten en statiegeldbekers. Bij het halen van je eerste drankje betaal je 1 munt voor de beker. Haal je een nieuw drankje? Dan lever je de beker in en betaal je alleen nog voor je drankje.
•⁠  ⁠Consumptie munten worden niet omgeruild voor geld
•⁠  ⁠Ga je weg? Lever je beker in en je krijgt een statiegeld munt terug, alleen de statiegeld munt is in te leveren voor geld.

•⁠  ⁠Gevonden voorwerpen mogen bij het servicepunt ingeleverd worden.

•⁠  ⁠Indien deze regels niet worden nageleefd, loop je het risico te worden verwijderd van het Starteiland.

Extra toevoeging voor het evenemententerrein:
•⁠  ⁠Op het evenemententerrein is het niet toegestaan om de volgende dingen mee te nemen: Glas, blik, plastic flessen, (non)alcoholische dranken, etenswaren, kampeerartikelen, eigen geluidssystemen, zonnebrandsprays en overige gevaarlijke en/of verboden voorwerpen of stoffen.